Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme ?

De volgende verzekeringen moeten verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door terrorisme:

  • verzekering arbeidsongevallen;
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel de burgerlijke aansprakelijkheid, niet de omnium);
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn;
  • brandverzekering voor eenvoudige risico’s (o.a. woningen);
  • ongevallenverzekeringen;
  • ziekteverzekeringen;
  • levensverzekeringen.

Voor alle andere verzekeringen is er dekking voor schade veroorzaakt door terrorisme, tenzij de verzekeraar deze dekking uitdrukkelijk heeft uitgesloten in de algemene voorwaarden van de verzekering.

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool
de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Onderneming Nr: 0895.577.145 - Rekening Nr: 363-0319289-05