Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Wat wordt onder terrorisme verstaan?

Terrorisme is

  • een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie
  • met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen,
  • individueel of door een groep uitgevoerd,
  • waarbij geweld gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield,
  • ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan deze definitie wordt beoordeeld door een Comité, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de overheid en van de verzekeringssector.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020