Over vzw TRIP

De vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) is gezamenlijk door Assuralia en verschillende verzekeringsondernemingen opgericht.
De leden van de vzw zijn verzekeringsondernemingen, Assuralia, het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF) en het Belgish Bureau van de Autoverzekeraars.

Ze is opgericht ter uitvoering van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. De vzw TRIP zal de kosten van de schadevergoedingen over de aangesloten ondernemingen omslaan.

De statuten van de vzw TRIP zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

 

 

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020