Informatie voor verzekerden

De aanslagen in New York op 11 september 2001 en later ook in Madrid en Londen hebben de mogelijke gevolgen van terrorisme voor iedereen duidelijk gemaakt. De verzekeringswereld en de overheid willen u dan ook zo goed mogelijk blijven beschermen tegen deze risico’s.  
Hun gezamenlijke aanpak heeft geleid tot de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Die wet treedt in werking op 1 mei 2008.

De verzekeraars hebben hiervoor een vzw opgericht: TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Deze vzw moet de gevolgen van een terreurdaad helpen opvangen in functie van de waarborgen die haar leden (verzekeringsondernemingen) hebben verleend. De verzekeringsondernemingen verdelen de lasten onderling en een solidariteitsmechanisme zorgt voor extra bescherming door een bundeling van de middelen van de verzekeringswereld en van de overheid. Bij een aanslag zullen eerst de verzekeraars voor elkaar bijspringen om de getroffen verzekerden te kunnen vergoeden. Als de schade zeer hoog oploopt, zal ook de Staat hulp bieden.

Dankzij die samenwerking kon er 1 miljard euro per jaar beschikbaar gemaakt worden voor schadevergoedingen als gevolg van een terreurdaad. Komen de schadeclaims van alle slachtoffers samen toch boven dit bedrag uit, dan krijgen zij een lagere uitkering op basis van een percentage dat voor iedereen gelijk is.

De vzw TRIP zorgt ervoor dat uw verzekeringen voortaan beter bestand zijn tegen de gevolgen van terreurdaden. Daarmee wordt de kans dat uw verzekeringsonderneming ten gevolge van dergelijke daden in nauwe schoentjes komt en haar dekking voor de toekomst moet intrekken aanzienlijk kleiner.

Over welke polissen gaat het?

De wet bepaalt dat een aantal soorten verzekeringen verplicht de schade ten gevolge van terreurdaden moeten dekken: verzekeringen tegen arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid auto, burgerlijke aansprakelijkheid bij brand of ontploffing op openbare plaatsen, brand eenvoudige risico’s (o.a. woningen en kleine handelszaken), ongevallen en hospitalisatie, alsook levensverzekeringen.  

Voor de andere soorten verzekeringen staat het de verzekeringsondernemingen vrij de dekking tegen terrorisme al dan niet aan te bieden. Maar als ze die dekking wensen uit te sluiten, dan moet dit expliciet vermeld worden in de polis.

Als u wil weten of u verzekerd bent, kan u het best u wenden tot uw verzekeraar of tussenpersoon.

Onder de rubriek “veelgestelde vragen” vindt u een antwoord op de meeste van uw vragen.

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020