Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme ?

De volgende verzekeringen moeten verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door terrorisme:

  • verzekering arbeidsongevallen;
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel de burgerlijke aansprakelijkheid, niet de omnium);
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn;
  • brandverzekering voor eenvoudige risico’s (o.a. woningen);
  • ongevallenverzekeringen;
  • ziekteverzekeringen;
  • levensverzekeringen.

Voor alle andere verzekeringen is er dekking voor schade veroorzaakt door terrorisme, tenzij de verzekeraar deze dekking uitdrukkelijk heeft uitgesloten in de algemene voorwaarden van de verzekering.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020