Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Ik heb gelezen dat de dekking van schade veroorzaakt door terrorisme beperkt is tot 1 miljard euro. Klopt dit?

De verbintenissen van alle verzekeraars samen die voorkomen op de lijst van leden van de vzw TRIP, zijn beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit betekent dat, volgens de wet van 1 april 2007, de verzekeraars die voorkomen op de lijst, samen met de herverzekeraars en de overheid, voor alle gebeurtenissen die erkend worden als terrorisme en die zich in één kalenderjaar voordoen, niet meer uitkeren dan 1 miljard euro.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020