Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Terrorisme staat nergens vermeld in mijn algemene voorwaarden. Ben ik dan gedekt voor terrorisme?

Ja. U bent enkel niet gedekt voor terrorisme wanneer dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de algemene voorwaarden van uw verzekering en voor zover deze verzekering niet verplicht dekking moet verlenen voor terrorisme.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020