Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Hoe wordt het uitkeringspercentage vastgesteld?

Bij de vzw TRIP worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Deze informatie wordt doorgegeven aan een Comité dat nagaat of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de claims volledig uit te keren.

Het kan zijn dat het Comité verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen dan het maximaal beschikbare bedrag of dat het Comité over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is. In deze gevallen stelt het Comité een (voorlopig) uitkeringspercentage vast.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020