Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Worden de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten aangepast?

Neen, de wet is automatisch van toepassing op de bestaande overeenkomsten. Een wijziging van de algemene voorwaarden is niet nodig.

Enkel wanneer uw verzekeraar een uitsluiting wil opnemen in de algemene voorwaarden, moeten deze worden aangepast.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020