Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Welke verzekeraars zijn lid van de vzw TRIP?

Bijna alle verzekeraars die actief zijn in België, zijn lid van vzw TRIP. Of uw verzekeraar ook lid is van de vzw, kan u nakijken op deze lijst.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020