Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Mijn verzekeraar komt niet voor op de lijst van leden van de vzw TRIP. Wat betekent dit?

Indien uw verzekeraar niet voorkomt op de lijst van leden van de vzw TRIP, geniet hij niet van de globale beperking van dekking tot 1 miljard euro en het bijbehorende solidariteitssysteem tussen verzekeraars. Voor u betekent dit concreet dat uw verzekeraar in geval u schade lijdt door terrorisme, u zal moeten vergoeden volgens de voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020