Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Waarom kunnen de verzekeringsondernemingen zelf kiezen of ze al dan niet toetreden tot de vzw TRIP?

In België bestaat het principe van vrijheid van vereniging. Dit betekent dat niemand kan verplicht worden om aan te sluiten bij een vereniging. Hierdoor kunnen de verzekeringsondernemingen niet verplicht worden om toe te treden tot de vzw TRIP. Niettemin hebben de meeste verzekeringsondernemingen besloten om wel toe te treden.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020