Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Wat is de vzw TRIP?

De vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) werd gezamenlijk opgericht door Assuralia en verschillende verzekeringsondernemingen. De leden van de vzw bestaan uit de verzekeringsondernemingen die u vindt op de lijst, herverzekeringsondernemingen en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. 

De schadevergoedingen die alle leden van de vzw dienen uit te keren bij terrorisme, wordt beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit betekent dat ze in principe samen niet meer zullen betalen dan 1 miljard euro. De vzw creëert een solidariteitssysteem tussen de leden: de vergoedingen die de leden dienen uit te betalen, worden verdeeld over alle leden.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020