Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Hoe komt het beschikbare bedrag van 1 miljard euro tot stand?

Dit bedrag wordt bijeengebracht door verzekeraars, herverzekeraars en de overheid. Herverzekeraars dekken tegen betaling van een premie de risico's van verzekeringsmaatschappijen. Het bedrag is gebaseerd op dat wat verzekeraars jaarlijks kunnen bijdragen zonder dat hun voortbestaan in gevaar zal komen.

Verzekeraars en herverzekeraars brengen in 2008 samen 700 miljoen euro in voor alle terrorismeschade die aan dit kalenderjaar kan worden toegerekend. De overheid voorziet in de resterende 300 miljoen euro.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020