Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Wat houdt een uitkeringspercentage in?

De deelnemende verzekeraars, herverzekeraars en de overheid stellen gezamenlijk maximaal 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor de vergoeding van schade veroorzaakt door terrorisme. Dit bedrag is een maximum, dus meer zal er niet worden uitgekeerd. Wanneer de totale omvang van alle claims samen meer dan 1 miljard euro bedraagt, wordt dit bedrag verdeeld onder alle rechthebbenden. Dat gaat op basis van een uitkeringspercentage. Dat betekent dat de rechthebbenden allemaal een gelijk percentage van de schade vergoed zullen krijgen.

Stel: er doen zich in een jaar één of meerdere aanslagen voor die in totaal 1.2 miljard euro aan claims tot gevolg hebben. Er is echter maximaal 1 miljard euro beschikbaar. Iedereen die schade heeft geleden, heeft dus recht op 83% (1:1.2) vergoeding.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020