Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Wat gebeurt er als de totale schadeomvang meer dan 1 miljard euro bedraagt in het kalenderjaar?

Als de te verwachten schadeomvang groter is dan 1 miljard euro, zal de uitkering lager uitvallen dan waar u volgens de voorwaarden van uw overeenkomst recht op zou hebben. Na de vaststelling van het uitkeringspercentage, zullen de verzekeraars de uitkeringen op basis van dat percentage verstrekken. De rechthebbenden krijgen dan geen volledige vergoeding van de schade.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020