Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Kan mijn verzekeraar meer uitkeren dan hetgeen hij volgens het uitkeringspercentage moet uitkeren?

Uw verzekeraar kan vrijwillig meer uitkeren, hij is hiertoe niet verplicht. Datgene wat uw verzekeraar meer uitkeert, zal hij niet in het solidariteitssysteem van de vzw TRIP kunnen inbrengen.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020