Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Ik heb mijn spaarcenten belegd in een levensverzekering of een beleggingsverzekering. Wanneer het uitkeringspercentage niet leidt tot een volledige vergoeding, ben ik dan mijn spaarcenten kwijt?

Neen, uw verzekeraar moet u altijd het reeds opgebouwde tegoed, dat de theoretische afkoopwaarde heet, volledig uitbetalen. Hierop wordt het uitkeringspercentage niet toegepast.

Het uitkeringspercentage wordt enkel toegepast op het risicokapitaal, d.i. het verschil tussen het kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden en de theoretische afkoopwaarde.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020