Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Verleent mijn reisbijstandverzekering dekking voor terrorisme?

Een reisbijstandverzekering moet niet verplicht dekking bieden voor terrorisme. Indien in uw algemene voorwaarden geen uitdrukkelijke uitsluiting is opgenomen voor terrorisme, bent u toch gedekt voor terrorisme.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020