Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

De wet is enkel van toepassing op Belgische risico’s. Wat zijn Belgische risico’s?

Dit is afhankelijk van het soort verzekering:

  1. Wanneer de verzekering betrekking heeft hetzij op een onroerend goed, hetzij op een onroerend goed en op de inhoud daarvan, voor zover deze door dezelfde verzekeringsovereenkomst wordt gedekt, moet het onroerend goed zich in België bevinden.
  2. Wanneer de verzekering betrekking heeft op voer- en vaartuigen van om het even welke aard, moet het voer- of vaartuig in België geregistreerd zijn. Het maakt voor de dekking niet uit of het voer- of vaartuig zich in België bevindt op het moment van de gebeurtenis.
  3. Indien het verzekeringen betreft met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking hebben op tijdens een reis of vakantie gelopen risico's, ongeacht de branche, moet de verzekeringnemer in België de overeenkomst hebben gesloten. Het maakt voor de dekking niet uit of de verzekeringnemer zich ten tijde van de gebeurtenis ook in België bevindt.
  4. In alle andere gevallen moet de verzekeringnemer in België zijn gewone verblijfplaats hebben, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, moet de vestiging van deze rechtspersoon waarop de overeenkomst betrekking heeft zich in België bevinden.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020