Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Wordt sommige schade bij voorrang vergoed?

Ja, maar enkel indien het Comité vaststelt dat het bedrag van 1 miljard euro onvoldoende is voor het vergoeden van alle schade of indien het Comité over onvoldoende elementen beschikt om hierover te oordelen. Dan worden overlijden en lichamelijke letsels bij voorrang vergoed, vervolgens materiële schade en tenslotte morele schade.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020