Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Vanaf wanneer is de terrorismedekking van 1 miljard euro en het specifieke uitkeringsregime van toepassing?

Vanaf 1 mei 2008. Zie ook.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020