Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Vanaf wanneer moet de dekking voor terrorisme worden verleend?

Als terrorisme al in uw huidige verzekeringsovereenkomst wordt gedekt, blijft deze dekking bestaan.

Voor de verzekeringen waarin de dekking voor terrorisme nog is uitgesloten, maar die verplicht dekking moeten verlenen voor terrorisme, wordt de schade veroorzaakt door terrorisme gedekt vanaf de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag na 30 april 2008. Bij levensverzekeringen is dit vanaf de eerstvolgende jaardag (d.i. de datum van uw overeenkomst) van de overeenkomst na 30 april 2008.

De nieuwe verzekeringsovereenkomsten die verplicht dekking moeten verlenen voor terrorisme, moeten deze dekking verlenen vanaf 1 mei 2008.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020