Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Hoe lang kan het duren vooraleer rechthebbenden hun (deel van) vergoeding ontvangen?

Het Comité stelt zo spoedig mogelijk na de terroristische gebeurtenis een uitkeringspercentage vast. Na de vaststelling van dit uitkeringspercentage, kunnen de eerste vergoedingen worden uitgekeerd.

Daarna beoordeelt het Comité minstens elke 6 maanden of het uitkeringspercentage al dan niet moet worden herzien. Het definitieve uitkeringspercentage wordt ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de terroristische gebeurtenis vastgesteld.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020