Meest gestelde vragen

OVERIGE VRAGEN

Hoe verloopt de afhandeling van de claims?

In geval u schade lijdt veroorzaakt door terrorisme, meldt u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeringstussenpersoon of aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar geeft de schadeclaim door aan de vzw TRIP.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020