Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Wanneer ik schade lijd door een terroristische daad, maar geen verzekering heb die het herstel hiervan afdoende dekt, wordt die schade dan toch vergoed?

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen financiële hulp krijgen van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wanneer de schade niet afdoende wordt hersteld door de dader, de sociale zekerheid of een private verzekering. Dit geldt ook voor slachtoffers van terrorisme. In principe is de hulp die het Fonds toekent beperkt tot 125.000 euro. De regering kan echter, bij koninklijk besluit, dit maximumbedrag verhogen en voorzien in een vereenvoudigde procedure om de hulp te verkrijgen.

Bij dringendheid kan er een voorschot worden betaald. In geval van terrorisme is de dringendheid altijd verondersteld. Wanneer de schade na de toekenning van de financiële hulp kennelijk is toegenomen, kan men bovendien nog aanvullende hulp genieten.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020