Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Wanneer ik schade lijd door terrorisme, maar geen enkele verzekering heb die in een tussenkomst voorziet, wordt mijn schade dan helemaal niet vergoed?

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen een vergoeding ontvangen van het Fonds voor het hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wanneer ze geen vergoeding ontvangen van de dader of een verzekeraar. Dit geldt eveneens voor slachtoffers van terrorisme. In principe is de vergoeding die het Fonds uitkeert, beperkt tot 62 000 euro. De regering kan via Koninklijk Besluit echter de vergoeding voor slachtoffers van terrorisme verhogen en voorzien in een eenvoudigere procedure voor het bekomen van deze vergoeding.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Oktober 2018