Meest gestelde vragen

DEKKING TERRORISME

Kunnen sommige schadegevallen nog worden uitgesloten van de dekking terrorisme?

De verzekeraars kunnen schade veroorzaakt door nucleaire wapens uitsluiten van de dekking terrorisme. Deze uitsluiting moet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

De verzekeraars kunnen nog andere uitsluitingen voorzien, maar enkel in verzekeringen die niet verplicht terrorisme dienen te dekken.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020