Meest gestelde vragen

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

Waarom wordt de dekking van terrorisme beperkt tot 1 miljard euro voor de leden van de vzw TRIP?

Sinds de aanslag in New York op 11 september 2001 is duidelijk geworden dat terrorisme ongekend grote gevolgen kan hebben. Allereerst natuurlijk voor de slachtoffers en hun directe omgeving. Maar ook in economische zin kan er veel schade ontstaan. De schade komt in grote mate voor rekening van verzekeraars.
Niemand weet hoe vaak terroristische daden gepleegd zullen worden en wat de omvang van de gevolgen zal zijn. Verzekeraars lopen daarom een enorm financieel risico door dekking te bieden tegen terrorisme. Alleen door gezamenlijk het risico te dragen en bovendien een maximum te stellen aan het uit te keren bedrag, kunnen verzekeraars dekking blijven bieden.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020