Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Wat gebeurt er als de totale schadeomvang minder dan 1 miljard euro bedraagt in het kalenderjaar?

Als het totale schadebedrag binnen een kalenderjaar onder de 1 miljard euro blijft, kan alles worden uitgekeerd. U heeft dan volledig recht op datgene wat u zou ontvangen bij andere schadegevallen die niet door terrorisme worden veroorzaakt.
Als het onzeker is of er nog claims kunnen komen of als er nog een reëel gevaar bestaat op meer aanslagen binnen hetzelfde kalenderjaar, dan wordt eerst een uitkeringspercentage lager dan 100% vastgesteld. Wanneer de totale omvang later blijkt mee te vallen en alsnog beneden de 1 miljard blijft, dan wordt het uitkeringspercentage verhoogd tot 100% en betalen de verzekeraars een aanvullende uitkering.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020