Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Wanneer is het uitkeringspercentage definitief?

Het definitieve uitkeringspercentage moet ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de terroristische gebeurtenis door het Comité worden vastgesteld.

Stel: op 1 juni 2008 vindt een terroristische gebeurtenis plaats. Het definitieve uitkeringspercentage moet ten laatste op 31 december 2011 worden vastgesteld.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020