Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Kan mijn verzekeraar minder uitkeren dan hetgeen hij volgens het uitkeringspercentage moet uitkeren?

Neen.

Hierop bestaat één specifieke uitzondering. De schadevergoeding wordt beperkt tot 75 miljoen euro voor de verzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben op schade aan onroerende goederen en/of de inhoud ervan, of op de gevolgschade van schade aan onroerende goederen en/of de inhoud ervan. Deze beperking geldt per verzekeringnemer, per verzekerde locatie en per jaar, ongeacht het aantal verzekeringsovereenkomsten.
Deze uitzondering is evenwel niet van toepassing op gebouwen bestemd voor bewoning. Hiervoor moet de verzekeraar wel vergoeden volgens het uitkeringspercentage.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020