Meest gestelde vragen

BELANGRIJK

DEKKING TERRORISME

DEKKING TOT 1 MILJARD EURO

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

OVERIGE VRAGEN

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool
de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Onderneming Nr: 0895.577.145 - Rekening Nr: 363-0319289-05